CSR

– Corporate Social Responsibility

I mj service as prioriteres arbejdet med Corporate Social Responsibility (efterfølgende benævnt CSR), som er et udtryk for virksomhedens sociale ansvar/samfundsansvar. CSR er virksomhedens vilje til frivilligt at bidrage til at handle ansvarligt på et globalt og samfundsmæssigt plan. Dette gøres bl.a. ved at tage hensyn til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, sociale vilkår, miljø og arbejdsmiljø.

mj service as har arbejdet med CSR længe før det blev lovpligtigt for de største virksomheder i Danmark at forholde sig til dette. Dette har vi gjort og gør til stadighed, fordi vi i mj service as ganske enkelt anser ansvarlighed som et nøgleord bag en velfungerende virksomhed.

Følgende kan du læse nærmere om, hvad CSR betyder for mj service og hvordan CSR udøves i mj service as.

Hvad betyder CSR for os?

CSR er en integreret komponent i mj services daglige forretningsaktiviteter og det er vores intention at holde os ajour med udviklingen i samfundet og til enhver tid følge lovgivning og etiske retningslinjer.

CSR er betydningsfuldt for mj service as, da vi ønsker at tage initiativ til at beskytte vores samfund og miljø, og vi søger dermed løbende at forbedre vores aktive arbejde for omgivelserne og medarbejderne. På denne måde anser vi etisk ansvarlighed som en naturlig del af vores daglige forretningsgang, da vi stræber efter at sætte standarden i branchen og for vores medarbejdere.

Vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads for alle, og vi ønsker at være en arbejdsplads, hvor vores medarbejdere kan identificere sig med mj service as og udvise stolthed over det mj service as står for. Ved at gå forrest mener vi, at vi er med til at skabe bedre relationer til vores interessenter, såsom ejere, medarbejdere, kunder, leverandører, NGO’ere og interesseorganisationer.

Medarbejderne er den afgørende brik

En af grundene til, at vi er nået så langt, skyldes vores medarbejdere, som vi gør meget for både at uddanne, involvere og holde på. For de er afgørende. Det er dem, der skal sikre, at I får den service, som giver jer mest værdi for pengene – og i sidste ende er det jo, hvad det hele handler om.

Hvad gør vi i praksis?

mj services CSR er bl.a. baseret på FN’s Global Compact, som bygger på ti principper, (De 10-Principper:) for virksomheders arbejde med samfundsansvar.

Vi tager derfor aktivt ansvar for det omkringliggende samfund ved f.eks.:

 • At have ansvarlig leverandørstyring, således at vores leverandører dokumenterer overholdelse af menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og samarbejder med mj service om at forbedre sociale og miljømæssige forhold. Derfor har vi:
  • Et etisk regelsæt for underleverandører
 • At tage hensyn til og forbedre ansættelsesforhold, personlige aspekter, mangfoldighed, ligestilling og arbejdsmiljøet. Derfor har vi:
  • En arbejdsmiljøpolitik, vi som virksomhed efterlever
  • En adfærdskodeks (code of conduct), vi og vores medarbejdere efterlever
  • En integrationspolitik, vi og vores medarbejdere efterlever
  • En sygefraværs- og opfølgningspolitik, vi som virksomhed efterlever
  • En alkohol- og misbrugspolitik, vi som virksomhed efterlever
 • At arbejde systematisk med at forbedre virksomhedens påvirkning af klima- og miljø. Derfor har vi:
  • En klima- og miljøpolitik, som vi efterlever
 • At sikre det bedste for vores kunder. mj service as arbejder f.eks. i overensstemmelse med servicenormen, hvor vi søger at opfylde en række krav, der kontrolleres af Dansk Standard. Derfor har vi:
  • Vores kvalitetssikring, som alle skal efterleve

Ledelsen i mj service as er overordnet ansvarlig for CSR-politikken, herunder at der afsættes tilstrækkelige ressourcer til det daglige arbejde med at opnå målsætningerne og ledelsens årlige evaluering. Der arbejdes endvidere på, at der også løbende opsættes nye mål på alle områderne.

Ledelsen søger i tæt samarbejde med resten af medarbejderne hos mj service as at imødegå strategisk diskrepans mellem de langsigtede målsætninger inden for CSR-politikken og den faktiske implementering i praksis. På denne måde sikres først og fremmest en seriøsitet af vores arbejde med samfundsansvar og en loyalitet overfor vores interessenter.

mj service samlede CSR-arbejde kan dokumenteres og kommunikeres til alle, der måtte være interesseret: vores kunder, leverandører og særligt vores medarbejdere.

Vil du vide mere?

For at få afklaret netop jeres behov tager vi altid en snak med jer, inden vi starter samarbejdet. Målet er at diskutere de store linjer og de små detaljer, så vi bliver helt klare på, hvordan I gerne vil have gjort tingene.