Sygemelding

– Meld dig syg her:

Du skal hurtigst muligt og før arbejdstids begyndelse underrette din nærmeste leder telefonisk den. 1 sygedag.

Sygemelding kan ikke ikke ske via e-mail og SMS.

Nedenstående tro og love erklæring skal være mj service as, i hænde senest på 3. sygedag (kalenderdage). For sen anmeldelse og dokumentation medfører, at retten til dagpenge fra mj service as, bortfalder indtil 1. hele fraværsdag efter, at dokumentationen er modtaget.

    Jeg erklærer herved på tro og love, at mit fravær skyldes
    Fraværet forventer at blive